Zoeken
  • Dafne

Cut the crap

Bijgewerkt op: 17 sep. 2021

Toen we naar Singapore verhuisden dacht ik dat de voertaal hier Engels was en dan ook nog specifiek Brits Engels. Het verbaasde me in het begin dan ook heel erg dat ik zoveel mensen nauwelijks kon verstaan terwijl ik toch meende Engels te horen. Het duurde even voor ik door had dat de Singaporezen in kwestie helemaal geen Engels tegen me spraken, maar Singlish. Andersom gebeurde het ook vaak dat ik probeerde om iets mooi te formuleren in m'n beste Engels en dat iemand me aanstaarde en duidelijk geen benul had wat ik zei.


In 1819 werd Singapore gekolonialiseerd door Engeland. Zo deed het Engels hier zijn intrede. Naast het Engels heeft Singapore vandaag de dag nog drie andere officiële talen: Mandarijn, Maleis en Tamil. Uit een mix tussen die talen is een gemeenschappelijke taal ontstaan: het Singlish. Het is een slang, vergelijkbaar met het Spanglish (mix van Spaans en Engels) in de Verenigde Staten. Het is het best te omschrijven als een vereenvoudigd Engels met sterke invloeden van de andere heersende talen in Singapore.

In de supermarkt hoorde ik pas een 'helper' tegen een oudere dame zeggen: 'I looking you'. Uit de context maakte ik op dat ze bedoelde 'I was looking for you'. Maar in een andere context kan het net zo goed betekenen: 'I was looking at you' of 'I would like to have a look with you'. Dat is typerend voor Singlish: De zinnen zijn zo kort mogelijk, behoorlijk direct en de situatie geeft duidelijkheid over wat er bedoeld wordt. Dit staat haaks op het Brits Engels, wat niet bepaald direct is en waarin veel beleefdheidsuitdrukkingen voorkomen. In het Singlish moet je alle beleefde shit weglaten. Anders verstaan ze je gewoon niet. En als jij een Singaporees niet verstaat zeg dan niet: 'I'm sorry, Could you repeat that please?' Je kunt beter zeggen: 'What?'. En zeg niet: 'I was wondering if you could help me.' Maar vraag: 'Can you help?' En stel dat je eigenlijk wilt zeggen: 'Oh, yes indeed, this could be done and it would be my pleasure to help you', dan kun je beter zeggen: 'Can can' (met een glimlach). Zo'n herhaling van woorden is ook kenmerkend van het Singlish.

Nog een kenmerk is het toevoegen van lah, leh of lor achter veel woorden en uitdrukkingen. Niet dat die woorden enige betekenis hebben. Vooral lah wordt werkelijk overal achter geplakt.

Can lah = Yes. (Its can be done / it is possible / It is okay etc)

Can leh = Yes. Of course. (Its can be done / it is possible / It is okay etc)

Can lor = Yes. I think so. (I think it can be done. it is possible. It is okay etc)

Can hah? = Are you sure that it can be done?

De zinstructuur is zoals in Mandarijn. Bijvoorbeeld: ' What time is it now' wordt in het Singlish: Now what time?

Verder worden woorden aan elkaar geplakt of verkort:

nehmind = nevermind

dowan = I don't want it

scuse = escuse me

liddat = like that

ac = act

fine = find

En dan zijn er nog allerlei woorden/uitdrukkingen uit die andere talen:

Aiyoh = What? (als je verbaasd bent)

Aiyoh, why so expensive? = I beg your pardon. Why is this so expensive?

siao = crazy

sian = when you're bored, feeling restless or defeated

wah lau eh = negative, surprised, disbeleave, shocked


Ook zijn er onnoemelijk veel scheldwoorden in het Singlish, voornamelijk afkomstig uit het Hokkien. Ik zal niet in detail treden, maar het woord 'vagina' en 'je moeder' komt er veel in voor.


Voor mij is het natuurlijk een enorme verrijking om deze prachtige taal te leren, hoewel ik eigenlijk meer moet afleren dan leren. Ik noem het Cut the crap taal, want het is gewoon heel efficiënt communiceren.bronnen:

https://alphaomegatranslations.com/foreign-language/singlish-a-singaporean-creole-language/

https://www.youtube.com/watch?v=pb4XSy-d2Ck

https://www.youtube.com/watch?v=Ki-njVqnLCU


70 weergaven4 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Scam